Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ορκος του Ιπποκράτη - Hippocratic Oath ( ancient greek - modern greek-english)

1. Όμνυμι Απόλλωνα ιητρόν καί Ασκληπιόν και Υγείαν και Πανάκειαν και θεούς πάντας τε και πάσας, ίστορας ποιεύμενος, επιτελέα ποιήσειν κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν όρκον τόνδε και ξυγγραφήν τήνδε.

Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.

Swear by Apollo the physician and Aesculapius, and Health, and All-heal, and all the gods and goddesses, that, according to my ability and judgment, I will keep this Oath and this stipulation

2. Ηγήσεσθαι μέν τον διδάξαντά με την τέχνην ταύτην ίσα γενέτησιν εμοίσι, και βίου κοινώνεσθαι, και χρεών χρηϊζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι , και γένος το εξ ωυτέου αδελφοίς ίσον επικρινέειν άρρεσι, και διδάξειν την τέχνην ταύτην , ήν χρηϊζωσι μανθάνειν, άνευ μισθού και ξυγγραφής, παραγγελίης τε και ακροήσιος και της λοιπής απάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υιοίσι τε εμοίσι, και τοίσι του εμέ διδάξαντος, και μαθηταίσι συγγεγραμμένοισι τε και ωρκισμένοιςνόμω ιητρικώ, άλλω δε ουδενί.

Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να την μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο.

to reckon him who taught me this Art equally dear to me as my parents, to share my substance with him, and relieve his necessities if required; to look upon his offspring in the same footing as my own brothers, and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or stipulation; and that by precept, lecture, and every other mode of instruction, I will impart a knowledge of the Art to my own sons, and those of my teachers, and to disciples bound by a stipulation and oath according to the law of medicine, but to none others.

3. Διαιτήμασι τε χρήσομαι επ' ωφελείη καμνόντων κατά δύναμιν και κρίσην εμήν, επί δηλήσει δε και αδικίη είρξειν.

Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω.

I will follow that system of regimen which, according to my ability and judgement, I consider for the benefit of my patients, and abstain from whatever is deleterious and mischievous.

4. Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον, ουδέ υφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε' ομοίως δε ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω.

Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη.

I will give no deadly medicine to any one if asked, nor suggest any such counsel; and in like manner I will not give to a woman a pessary to produce abortion.

5. Αγνώς δε και οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν.

Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου.

With purity and with holiness I will pass my life and practice my Art.

6. Ου τεμέω δε ουδέ μην λιθιώντας , εκχωρήσω δε εργάτησιν ανδράσι πρήξιος τήσδε.

Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης.

I will not cut persons labouring under the stone, but will leave this to be done by men who are practitioners of this work.

7. Ες οικίας δε οκόσας αν εσίω, εσελεύσομαι επ' ωφελείη καμνόντων, εκτός εών πάσης αδικίης εκουσίης και φθορίης τής τε άλλης και αφροδισίων έργων επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρώων , ελευθέρων τε και δούλων.

Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους ή και δούλους.

Into whatever houses I enter, I will go into them for the benefit of the sick, and will abstain from every voluntary act of mischief and corruption; and, further, from the seduction of females or males, of freemen and slaves.

8.¨Α δ' άν έν θεραπείη ή ίδω ή ακούσω, ή και άνευ θεραπείης κατά βίον ανθρώπων, ά μή χρή ποτέ εκλαλέεσθαι έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγεύμενος είναι τα τοιαύτα.

Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά.

Whatever, in connection with my professional service, or not in connection with it, I see or hear, in the life of men, which ought not to be spoken of abroad, I will not divulge, as reckoning that all such should be kept secret.

9. ¨Ορκον μεν ούν μοι τόνδε επιτελέα ποιέοντι, και μη ξυγχέοντι, είη επαύρασθαι και βίου και τέχνης δοξαζομένω παρά πάσιν ανθρώποις ες τον αεί χρόνον' παραβαίνοντι δε και επιορκέοντι, τ'αναντία τουτέων.

Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.


While I continue to keep this Oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the art, respected by all men, in all times. But should I trespass and violate this Oath, may the reverse be my lot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου