Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το κάτωθι κείμενο αναρτήθηκε την άνοιξη του 2010 στο opengov.gr για διαβούλευση. Μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει προχωρήσει πάνω σ' αυτόν τον τομέα.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 2
a. Εισαγωγικά στοιχεία 2
b. Ιδέα 2
2. Περιγραφή Πρότασης 3
a. Ανάλυση 3
b. Τρόποι ανάπτυξης – Τεχνολογικές καινοτομίες 4
c. Πλεονεκτήματα – Εθνικά οφέλη 5
3. Κόστος 6
a. Κόστος υλοποίησης 6
b. Κόστος συντήρησης 6
4. Φορείς υλοποίησης και διαχείρισης 6

1. Εισαγωγή
a. Εισαγωγικά στοιχεία

Η γεωργία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, με πολλές οικογένειες να ζουν αποκλειστικά από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Μετά την παραγωγή τους τα αγροτικά προϊόντα διακινούνται εγχώρια, αλλά και εξάγονται σε άλλες χώρες, με τελικό προορισμό την κατανάλωση. Δυστυχώς, η αποτελεσματικότητα του τρέχοντος συστήματος διακίνησης των αγροτικών προϊόντων είναι πολλές φορές αμφισβητήσιμη. Το προϊόν κατά την διακίνησή του περνάει από αρκετά στάδια, με το κάθε στάδιο να επιβαρύνει την τιμή, τον χρόνο παράδοσης και την ποιότητά του. Δεν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση επιβαρύνεται από αδιαφανείς διαδικασίες και συναλλαγές μεταξύ των μεσαζόντων. Το αποτέλεσμα είναι ο καταναλωτής να πληρώνει ένα σεβαστό ποσό, από το οποίο μόνο ένα μικρό ποσοστό, συχνά της τάξης του 35 τοις εκατό, να πηγαίνει στον αρχικό παραγωγό.

Με την παρούσα πρόταση προτείνουμε τη βελτίωση του συστήματος διακίνησης των αγροτικών προϊόντων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Internet), ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα. Μέσω του Internet ο παραγωγός θα μπορεί να πουλά τα αγροτικά του προϊόντα κατευθείαν στις αγορές χωρίς τη διαμεσολάβηση πολλών μεσαζόντων με άμεσα οφέλη για τον τελικό καταναλωτή.

b. Ιδέα

Η ιδέα για την δημιουργία μιας τέτοιας πύλης ξεκίνησε από το Σφυράκη Χρυσοβαλάντη (Διδάκτορα του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών) και σχεδιάστηκε από κοινού με τον Μαυροειδή Ιωάννη (Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Berkeley της California Ηνωμένων Πολιτειών). Ο βασικότερος λόγος που τους οδήγησε στο σχεδιασμό μιας τέτοιας ιδέας ήταν, μιας και οι τρεις προέρχονται από αγροτικές περιοχές της Κρήτης, να σταματήσουν κάπως την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του αγροτικού πληθυσμού, να επιτύχουν έλεγχο των τιμών της αγοράς και τελικά να δώσουν ένα πιο φτηνό προϊόν στον καταναλωτή μιας και ο μεσάζων θα ελέγχεται. Άλλος ένας λόγος που μας οδήγησε σε μια τέτοια ιδέα ήταν η παρουσίαση των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές άμεσα από τον παραγωγό.

2. Περιγραφή Πρότασης
a. Ανάλυση

Το σύστημα που προτείνεται είναι μία online πύλη χρηματιστηριακής μορφής για αγροτικά προϊόντα. Στην πύλη αυτή θα μπορούν να συνδέονται άμεσα οι παραγωγοί (πωλητές), χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, όπου θα δηλώνουν το είδος, την ποιότητα, την διαθέσιμη ποσότητα, και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Ομοίως, θα συνδέονται στην πύλη οι καταναλωτές, π.χ. χονδρέμποροι, super market, τοπικές αγορές κλπ. (αγοραστές), όπου θα δηλώνουν το είδος, ποιότητα, απαιτούμενη ποσότητα και τιμή την οποία είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν για το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν. Σε περίπτωση αλλαγής γνώμης οι υπάρχουσες εντολές πώλησης ή αγοράς θα είναι δυνατόν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν.

Όταν υπάρχει συμφωνία στις τιμές πώλησης και αγοράς, η αγοραπωλησία θα γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος, με τη μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Είναι φανερό ότι ένας αγοραστής είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί από παραπάνω από έναν πωλητές, ή αντίστροφα ένας πωλητής να ικανοποιήσει παραπάνω από έναν αγοραστές. Η μεταφορά των προϊόντων θα επιβαρύνει τον πωλητή, και το σύστημα θα γνωρίζει τις τοποθεσίες του κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να επιλέξει τις πιο συμφέρουσες αγορές από πλευράς εξόδων μεταφοράς. Εναλλακτικά, αντί να γίνεται αυτόματα το ταίριασμα των αγοραστών με τους πωλητές, θα υπάρχει και η δυνατότητα ονομαστικής επιλογής των πωλητών και των προσφορών τους από τους αγοραστές.

Μετά από μια επιτυχημένη αγοραπωλησία, ο πωλητής θα ειδοποιείται αυτόματα (online και πιθανόν με μήνυμα στο κινητό) και θα είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το ζητούμενο προϊόν, μαζί με το δελτίο αποστολής που θα του διατίθεται από το σύστημα, στη μεταφορική εταιρεία εντός μικρού χρονικού διαστήματος, π.χ. 12 ωρών. Με τον τρόπο αυτό ο πωλητής έχει την ευελιξία να πουλάει ενώ το προϊόν είναι ακόμα πάνω στο φυτό, και να αποφεύγει έτσι την αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος. Ο αγοραστής θα μπορεί να αξιολογεί μέσω της πύλης τον πωλητή, με θετικά ή αρνητικά σχόλια, όπως π.χ. στην περίπτωση καθυστέρησης του πωλητή ή εάν η ποιότητα του προϊόντος δεν είναι η αναμενόμενη. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένα σοβαρότατο κίνητρο για σωστή και επαγγελματική συμπεριφορά από τους πωλητές.

Εάν το επιθυμεί ο συμμετέχον, θα είναι δυνατή η αυτόματη κοπή τιμολογίων, και γενικά η σύνταξη των απαραίτητων οικονομικών εγγράφων για την επιστροφή του ΦΠΑ, ΕΛΓΑ και ενημέρωση της ΔΟΥ.

Η πύλη, με όλες οι πληροφορίες της, θα είναι διαθέσιμη σε παραπάνω από μία γλώσσες, όπως για παράδειγμα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η χρήση της από πολίτες άλλων χωρών με άμεσες συνέπειες στο διακρατικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Η πρόσβαση στην πύλη και η αποστολή εντολών πώλησης ή αγοράς, θα είναι επίσης δυνατή μέσω τηλεφώνου απ’ όπου ο χρήστης θα καθοδηγείται μέσα από ένα αυτόματο τηλεφωνικό μενού για να υποβάλει την εντολή του. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσης 800… ώστε ο χρήστης να μη χρεώνεται. Παρόμοιες δυνατότητες θα παρέχονται επίσης και μέσω teletext.

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη πύλη θα παρέχει μια online αγροτική βιβλιοθήκη με αυτόματους μηχανισμούς αναζήτησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι πληροφορίες που θα παρέχει θα κυμαίνονται από τις αρρώστιες αγροτικών προϊόντων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, σε πληροφορίες για λιπάσματα, τρόπους συγκομιδής, πρόβλεψη καιρού, χαρτογράφηση αγροτικής οικονομίας, παρουσίαση τοπικών προϊόντων και νομοθεσίες σχετικές με τις καλλιέργιες και τις άδειες που χρειάζονται, και γενικά θα καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων του αγροτικού πληθυσμού. Θα διατίθενται επίσης ελεύθερα τα ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια στατιστικά που αφορούν τη χρήση του site, των χρηστών του, και των προϊόντων που διακινούνται μέσα από αυτό.

b. Τρόποι ανάπτυξης – Τεχνολογικές καινοτομίες

Η προτεινόμενη πύλη θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας προχωρημένες γλώσσες και τεχνικές προγραμματισμού και θα τρέχει σε μηχάνημα server υψηλών επιδόσεων. Για λόγους καταμερισμού του φόρτου, διαθεσιμότητας, και ασφάλειας από αποτυχίες υλικού και φυσικές καταστροφές ενδείκνυται η εφαρμογή να τρέχει παράλληλα σε παραπάνω από ένα servers. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ύπαρξη 2 servers στην Αθήνα και άλλων 2 σε κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία, π.χ. στη Θεσσαλονίκη ή Κρήτη. Έτσι, ακόμα και αν για κάποιο λόγο οι 2 servers στην Αθήνα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους χρήστες της πύλης, το έργο θα αναλαμβάνουν οι 2 άλλοι servers έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη.

Η βάση δεδομένων με τα στοιχεία και τις παραγγελίες των διαφόρων χρηστών θα γίνεται back-up καθημερινά, ή και πιο συχνά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση καταστροφής δεδομένων. Επίσης, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, οι servers θα βρίσκονται πίσω από firewall το οποίο θα εμποδίζει οποιαδήποτε χρήση τους από μη καλοπροαίρετους χρήστες.

Θα χρειαστεί επίσης η εγκατάσταση ενός αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και η παραμετροποίησή του και σύνδεση του με τα μηχανήματα servers και το λογισμικό που θα τρέχει σε αυτούς. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν τις εντολές τους τηλεφωνικά χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν στο online σύστημα. Καθοδηγούμενοι διαμέσου ενός αυτόματου τηλεφωνικού μενού θα μπορούν να δηλώσουν όλες τις παραμέτρους των εντολών πώλησης ή αγοράς, όπως είδος και ποιότητα προϊόντος, ποσότητα και τιμή. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή δεν έχουν online πρόσβαση, όπως πιθανόν είναι ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού.

Σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία, το σύστημα θα ενημερώνει τον πωλητή με email στον λογαριασμό του και με αυτόματη αποστολή μηνύματος στο κινητό του, στα οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της αγοραπωλησίας όπως το είδος, η ποσότητα και η τιμή του προϊόντος, ο κωδικός ασφαλείας του αγοραστή, καθώς και η μεταφορική εταιρεία στην οποία θα πρέπει να παραδοθεί το προϊόν εντός 12 ωρών. Ταυτόχρονα, αντίστοιχα emails και μηνύματα θα στέλνονται στον αγοραστή και στη μεταφορική εταιρεία.

Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί και θα εγκατασταθεί στους servers είναι λογισμικό σχετικό με την πύλη, τους απαραίτητους web και email servers, τα firewalls και τη σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο.

c. Πλεονεκτήματα – Εθνικά οφέλη

Τα εθνικά οφέλη μπορεί να είναι πολύ μεγάλα και πολύπλευρα. Λόγω της διαφάνειας της προτεινόμενης διαδικασίας διακίνησης των αγροτικών προϊόντων θα μπορέσει να σταματήσει η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του αγροτικού πληθυσμού. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές, όπως και ο έλεγχος στους μεσάζοντες, αυξάνονται, με αποτέλεσμα η τιμή του προϊόντος να διαμορφώνεται αποκλειστικά από την τρέχουσα προσφορά και ζήτηση και να οφελείται ο καταναλωτής.

Σημαντική για τον αγροτικό πληθυσμό είναι και η ύπαρξη της online αγροτικής βιβλιοθήκης με πλήθος πληροφοριών για θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Τέλος, μέσω της πύλης, τα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας θα μπορούν να είναι ορατά στο ευρύτερο παγκόσμιο κοινό, με πιθανό αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους αγοραστές και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της χώρας μας.

3. Κόστος
a. Κόστος υλοποίησης

b. Κόστος συντήρησης

Το μηνιαίο κόστος συντήρησης εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες:

i. Κόστος του τηλεφωνικού κέντρου (κόστος σύνδεσης ΟΤΕ).
ii. Κόστος της online σύνδεσης των servers.
iii. Κόστος ασφάλισης του συστήματος για την περίπτωση ολικής κατάρρευσης του (περίπτωση αρκετά σπάνια ως αδύνατη λόγω των πολλαπλών servers σε διαφορετικά μέρη).
iv. Μισθός προσωπικού για την επίβλεψη και συντήρηση των συστημάτων (δεν είναι αναγκαίο να είναι μόνιμο προσωπικό).

4. Φορείς υλοποίησης και διαχείρισης
Source : opengov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου