Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων ;


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία " ΕΥ - ΠΡΑΤΤΕΙΝ " κάνει ανάρτηση στο ιστολόγιό της του κάτωθι κειμένου για να ενημερώσει τους αναγνώστες της  σχετικά με το ζήτημα της ιχνηλασιμότητας τροφίμων. Ουδεμία επιχειρηματική σχέση έχει με την πηγή από την οποία άντλησε το κείμενο
 • Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων;
Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα (Traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του.
 • Τύποι Ιχνηλασιμότητας:
DownStream Ιχνηλασιμότητα (Προς τα εμπρός): όπου από μια συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot Number), μας δίδεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε όλες τις παρτίδες των τελικών προϊόντων που παρήχθησαν και περιέχουν το Lot της πρώτης ύλης.
UpStream Ιχνηλασιμότητα (Προς τα πίσω): όπου από μια συγκεκριμένη παρτίδα τελικού προϊόντος (Lot Number), μας δίδεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε όλες τις παρτίδες των πρώτων υλών που απαρτίζουν το τελικό προϊόν.
 • Υποσυστήματα Ιχνηλασιμότητας:
 1. n-1: Ιχνηλασιμότητα μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτών
 2. n: Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα για τη διακίνηση και μετασχηματισμό των προϊόντων
 3. n+1: Ιχνηλασιμότητα διακίνησης προς τους πελάτες
 • Τι είναι το σύστημα Ιχνηλασιμότητας προϊόντων ;
Πρόκειται για Ηλεκτρονικό Σύστημα που παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων καθώς αυτά υφίστανται μετασχηματισμούς στις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εσωτερικά) ή διακινούνται στο εμπόριο (εξωτερικά). Το σύστημα Ιχνηλασιμότητας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για γρήγορη και αποτελεσματικά ανάκληση των μη συμμορφούμενων προϊόντων, καθώς και για τον εντοπισμό όλων των παραμέτρων της παραγωγής που προκάλεσαν το πρόβλημα.
 • Τι είναι λογισμικό Ιχνηλασιμότητας Αγροτικών Προϊόντων;
Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας προϊόντων καλείται εκείνο το Software που μας δίνει τη δυνατότητα της Real Time παρακολούθησης των προμηθειών των πρώτων υλών, της σύνθεσής των ημιέτοιμων κι έτοιμων προϊόντων γενικότερα όλων των παραμέτρων των διαδικασιών παραγωγής. Το λογισμικό αυτό, μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων παραγωγής και διακίνησης, επεξεργάζεται τις πληροφορίες δίδοντας πλήρη Reports, ενώ παράλληλα τα αρχειοθετεί τα δεδομένα για μελλοντική ανάκτηση. Τα ίδια συστήματα δίδουν τη δυνατότητα ανίχνευσης στοιχείων κι εκτός των διεργασιών παραγωγής, όπως του τρόπου και συνθηκών διακίνησης των προϊόντων, τους πελάτες κλπ.
 • Ιχνηλασιμότητα και Manufacturing Execution Systems
Τα MES είναι ηλεκτρονικά συστήματα (Software) που εκτελούν και διαχειρίζονται τις διαδικασίες παραγωγής, καταγράφοντας όλες τις παραμέτρους ανά φάση παραγωγής, από την διαχείριση των πρώτων υλών, τη μέτρηση της φύρας, της απόδοσης του προσωπικού και των μηχανημάτων κλπ Έτσι είναι εφικτή τόσο η προς τα μπρος (προς τους πελάτες) όσο και προς τα πίσω (προμηθευτές) ιχνηλασιμότητα.
 • Βήματα Υλοποίησης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 1. Ανάλυση: Καταγραφή αναγκών και υπάρχουσας κατάστασης, Προσδιορισμός στόχων.
 2. Προδιαγραφές: Σχεδίαση προδιαγραφών, Δόμηση λύσης, Αξιολόγηση προδιαγραφών & επανασχεδίαση, Καθορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, Μελέτη δικτύωσης.
 3. Υλοποίηση: Εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware), Δικτύωση & διασύνδεση, Εγκατάσταση λογισμικού (software), Δοκιμές λειτουργιών & βελτιστοποίηση, Θέση σε λειτουργία.
 4. Υποστήριξη: Εκπαίδευση χρηστών, Συντήρηση hardware & software, Συνεχής τεχνική υποστήριξη, Αναβαθμίσεις.
 5. Source : FoodCare AgroData

FoodCare AgroData O.E
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος
Loading. Please wait.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου