Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών

Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών

Τις Ομάδες Ηθικής Αγοράς περιέγραψε στην ομιλία της η Valentina Contin από το ιταλικό δίκτυο παραγωγών – καταναλωτών GAS. Πρόκειται για ένα ιταλικό σύστημα για τη συλλογική αγορά προϊόντων κατά το οποίο καταναλωτές  συνεργάζονται με σκοπό την αγορά τροφίμων, υπηρεσιών και άλλων προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς σε μια συμφωνημένη τιμή δίκαιη και για τα δύο μέρη. Έτσι, οι καταναλωτές δεν προμηθεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες απαραίτητα σε χαμηλότερη τιμή, όμως η συνεργασία αυτή βάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη, σε μια ισότιμη βάση που λειτουργεί με σεβασμό για το περιβάλλον και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ομάδας, τους εμπόρους και τους παραγωγούς.

Τα γενικά κριτήρια που θέτει ο συγκεκριμένος τρόπος συνεργασίας είναι:
 1. Η επιλογή τοπικών και βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 2. Οι πρακτικές θεμιτού/δίκαιου εμπορίου αγαθών για τη στήριξη και το σεβασμό των μικροπαραγωγών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
 3. Η επιλογή οικολογικών προϊόντων ή προϊόντων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν προκειμένου να προωθηθεί ένα βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης και τρόπου ζωής.

Τα κίνητρα που ενεργοποιούν τους πολίτες στη συγκρότηση και λειτουργία τέτοιων ομάδων είναι:
 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή της κριτικής κατανάλωσης, δηλαδή παραγωγή και κατανάλωση με τρόπο που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, δεν βλάπτει την υγεία, προωθεί την αλληλεγγύη και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα.
 2. Δημιουργία συνείδησης για την εργασία και αλληλεγγύη για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 3. Κοινωνικοποίηση, μέσω της δημιουργίας δικτύων αλληλεγγύης και ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας παραγωγών – καταναλωτών.
 4. Ενίσχυση της δύναμης των καταναλωτών, της εργασίας των μικρών παραγωγών, της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, της προσπάθειας για μείωση των τιμών στα οργανικά προϊόντα, της προβολής της αγροτικής παραγωγής ως στοιχείο του λαϊκού πολιτισμού.

Τα βασικά βήματα για τη δημιουργία και εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας Ηθικής Αγοράς είναι:
 1. Κάποιος που αναλαμβάνει «συντονιστής» φροντίζει να συγκεντρώνει ανθρώπους και οικογένειες από τη γειτονιά και την πόλη του, που τους παρουσιάζει την ιδέα και τους εξηγεί πώς μπορεί να οργανωθεί το εγχείρημα. Ένα πρώτο κοινό που θα δει θετικά την ιδέα του είναι συνήθως άνθρωποι με οικολογικές ευαισθησίες, κοινωνικά υπεύθυνοι και με κριτική προσέγγιση στο οικονομικό σύστημα της αγοράς.
 2. Μαζί οργανώνουν άτυπες συνεδριάσεις για να συζητήσουν τη γενική οργάνωση και την πιθανή γνώση τους για / ή γνωριμία τους με ντόπιους παραγωγούς που θα ενδιαφέρονταν για συνεργασία και θα σέβονται τα κριτήρια της κριτικής  κατανάλωσης και της ηθικής αγοράς.
 3. Στη συνέχεια, συντάσσουν έναν κατάλογο θεμελιωδών αξιών / κριτηρίων για την επιλογή των παραγωγών (να είναι ντόπιοι ή μικροί παραγωγοί, να παράγουν βιολογικά τρόφιμα, να πιστεύουν στο δίκαιο εμπόριο, κ.ά.) και αρχίζουν να επισκέπτονται τους επιλεγμένους παραγωγούς, προκειμένου να τους προτείνουν τη συνεργασία και να δουν κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί μαζί τους η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης.
 4. Στο πλαίσιο της καλής οργάνωσης της ομάδας, που απαιτεί σαφή λειτουργία επειδή όλοι ασχολούνται εθελοντικά και ο χρόνος τους είναι πολύτιμος, επιλέγονται / ορίζονται εκπρόσωποι της ομάδας για κάθε προϊόν. Ο κάθε εκπρόσωπος διαχειρίζεται τη σχέση με τον αντίστοιχο παραγωγό, συλλέγει τις παραγγελίες των μελών με βάση μια λίστα τιμών που έχει από πριν δημιουργηθεί, φροντίζει για την επικοινωνία με τον παραγωγό και οργανώνει την παραλαβή και παράδοση στα μέλη της παραγγελίας.
 5. Η ομάδα καταρτίζει ετήσιο χρονοδιάγραμμα για την παραγγελία και τη διανομή των προϊόντων που θα επιλέξει να παραγγείλει και αυτό την εξυπηρετεί συχνά και στην επίτευξη καλύτερων τιμών στα αγαθά.

Όλη η διαδικασία στηρίζεται τόσο στην εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας όσο και στην εμπιστοσύνη μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

«Η ενότητα είναι δύναμη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Valentina Contin, και η διάδοση της πληροφορίας μπορεί να ενισχύσει την αλληλεγγύη μέσα και από άλλες συνεργασίες, συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια, δίκτυα ομάδων αλληλεγγύης, κ.ά.

Περισσότερα για το δίκτυο παραγωγών – καταναλωτών GAS στην Τορτόνα, που σήμερα αποτελείται από 60 οικογένειες, εδώ: www.gastortona.it και εδώ: www.retegas.org.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου